top of page

Računovodstvene usluge

Pružamo računovodstvene usluge za tvrtke, s izradom svih popratnih izvještaja. Naše usluge uključuju zakonske financijske izvještaje, pripremu poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i druge porezne prijave, izradu Izvješća Hrvatske narodne banke (po potrebi), statističko izvještavanje i pripremu godišnjih završnih računa uključujući i bilješke.


Bilo da ste mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik u domaćem ili stranom vlasništvu outsourcing računovodstvo možemo preuzeti u cijelosti ili samo određeni dio Vašeg poslovanja.


Naša usluga uključuje sljedeće:

 

 • Implementacija računovodstvenih procesa

 • Registracije prema nadležnim institucijama

 • Računovodstveno savjetovanje

 • Asistencija prilikom revizije

 • Izrada ili pomoć pri izradi godišnjih financijskih izvješća

 • Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik knjiženja, glavna knjiga)

 • Pomoćne evidencije (registar osnovnih sredstava i ostale pomoćne knjige po potrebi)

 • Porezne evidencije (knjige URA i IRA)

 • Izvještaji (salda konta kupaca i dobavljača, analitike po mjestu troška i ostale evidencije po potrebi)

 • Izvještavanje za potrebe uprave

 • Obračun PDV-a

bottom of page