top of page

Obračun plaća

Naš tim za obračun plaća Vam može pružiti različite vrste usluga iz područja obračuna plaće. Vi određujete sadržaj naše usluge. Možemo preuzeti obračun za sve Vaše zaposlenike ili samo dio zaposlenika koje podrazumijevaju dodatnu diskreciju pri obračunu.

 

Oslobodite sebe i svoje zaposlenike aktivnosti vezanih za kadrovsku administraciju.


Naša usluga obračuna plaća uključuje sljedeće:

 

 • Obračun dohotka od nesamostalnog rada

 • Obračun poduzetničke plaće

 • Obračun primitka u naravi

 • Obračun drugog dohotka i autorskog honorara

 • Obračun dohotka od kapitala

 • Godišnji obračun poreza i prireza

 • Formiranje rekapitulacije i isplatnih listi

 • Izrada i slanje JOPPD obrasca

 • Unos platnih naloga za isplatu plaća, poreza i doprinosa

 • Priprema svih propisanih izvještaja

 • Obračun i knjiženje putnih naloga i prijava na Poreznu upravu

 • Prijave i odjave zaposlenika

 • Refundacije bolovanja (HZZO)

bottom of page