top of page

Revizija

U segmentu revizije naši dugogodišnji ovlašteni revizori osigurati će Vam najkvalitetniju uslugu bez obzira o tome da li se radi o statutarnoj reviziji poslovanja ili o izvanrednoj reviziji poslovanja koja je u potpunosti prilagođena Vašim zahtjevima i ima posebnu namjenu. 

U TAP-u vjerujemo da je revizija važna i doprinosi izgradnji i održavanju zdravih gospodarskih temelja pravednog i transparentnog poslovanja i izvještavanja. Radimo za javni interes i brigom o organizacijama koje revidiramo i njihovim dionicima pomažemo u izgradnji održivih poduzeća za dobrobit društva u cjelini.

 

Radimo sa širokim rasponom klijenata, od tvrtki u privatnom vlasništvu do najvećih korporacija na svijetu. Ulažemo vrijeme u razumijevanje poslovnog modela klijenta, njegove kulture i ekosustava te razmatramo potrebe njezinih dionika, prilagođavajući strategiju revizije određenim utvrđenim rizicima.

Koristimo analitiku podataka u različitim područjima revizije kao što su testiranje unosa u dnevnik, priznavanje prihoda i ulaganja kako bismo bolje razumjeli vaše poslovanje, procijenili vaše rizike i ostvarili učinkovitost koja omogućuje našim timovima da se usredotoče na pitanja koja su zaista važna. Naša sigurna rješenja za klijente omogućuju dvosmjernu komunikaciju tijekom revizijskog postupka, kao što su izvješća o napretku i zapažanja prilikom kontrola.

 

Iz područja revizije pružamo sljedeće usluge:

  • Zakonske revizije financijskih izvješća

  • Revizije financijskih izvješća na zahtjev društava koja nisu zakonski obveznici obavljanja revizije

  • Revizija za posebne namjene

  • Kontrole poslovanja prilikom preuzimanja

  • Revizije osnivanja tvrtki i povećanja temeljnog kapitala

  • Revizija korištenja EU sredstava

bottom of page